Mennesker, mad & måltider

            

Vi kerer os om maden og måltidet, og at de mennesker, der bor hos os, spiser godt og rigtigt.

Maden skal i maven for at give næring og glæde.

Lækker og sund mad, tilberedt af gode råvarer og serveret med omtanke, skaber appetit.
Derfor skal måltiderne være oplevelser, der taler til sanserne.

Som værter gør vi, hvad vi kan for at skabe god stemning – uanset om det er hverdag eller fest, inde eller ude.

Vi prioriterer årstidens råvarer og økologiske produkter. 

Ingredienserne i et OK-måltid

I OK-Fonden har vi holdninger til maden og måltidet, som beboerne kan både opleve og smage. Det handler om gode råvarer, forberedelse, tilberedning og hvordan maden smager. Og det handler om de rammer, måltidet nydes i, præsentationen af maden, serveringen og det gode selskab. Alt det skal gå op i en højere enhed i en helhedsorienteret indsats, så maden bidrager til, at beboernes livskvalitet øges.

Opskriften på et OK-måltid er en samlet beskrivelse af de ”ingredienser”, der skal til for, at vi i OK-Fonden lever op til vores holdninger i praksis. Med det enkelte menneske i centrum udgør ingredienserne tilsammen den helhedsorienterede indsats, vi hver især og sammen yder.

 

Værtskabet

Værtskabet har beboernes og de pårørendes oplevelser af maden og måltidet i centrum.

Beboerne kan mærke medarbejdernes nærvær, og det skaber tryghed, så maden kan nydes. Maden, og de ord,vi bruger om den, er genkendelige.

Det gode værtskab i
OK-Fonden betyder

Maden og måltidet har en høj status – det opfattes som en kerneopgave

 • Maden og måltidet prioriteres på lige fod med andre opgaver
 • Der er tid til, at alle kan spise og nyde maden

Beboerne oplever rammerne som gode

 • Medarbejderne er nærværende
 • Lokalet er indrettet på en indbydende måde
 • Der er dækket bord og maden er anrettet, så den passer til beboernes ønsker og behov

Maden præsenteres for beboerne af de kostfaglige eller plejefaglige medarbejdere

 • Maden præsenteres gennem ord og udseende, så det er genkendeligt og vækker minder hos beboerne
 • Der tales om maden i form af ord og billeder og historier om maden

Beboerne kan spise deres mad, hvor og sammen med hvem de ønsker

 • Pårørende og andre gæster inviteres til at deltage i måltidet
 • De, der ønsker at spise alene, spiser i egen bolig

Medarbejderne spiser sammen med beboerne og taler med beboerne om maden (pædagogiske måltider)

En klar rollefordeling blandt medarbejderne under måltidet

 • Alle medarbejdere kender rollefordelingen i forbindelse med måltidet
 • Én måltidsvært under hele måltidet
 • Medarbejderne har planlagt, hvad der skal ske i løbet af måltidet
 • Medarbejderne har den fornødne viden til at anrette og servere maden, som det er tiltænkt i køkkenet

Læs her: Det skal være rart at spise sammen

Medarbejderne har skabt helt nye værtsroller for at bidrage til den gode stemning ved måltiderne på Lystoftebakken i Lyngby. Nu bliver en...

Æstetikken

Miljøet og stemningen, når maden spises, skærper appetitten og lysten til at sidde med ved bordet. Rummet, hvor der spises, indretningen og borddækningen indbyder, sammen med madens anretning, roen og omgangstonen, til at deltage i måltidet.

Æstetikken i forbindelse med maden og måltidet i OK-Fonden betyder

Måltidet er en oplevelse med mulighed for fællesskab, hjemlighed og hygge

  • Sanserne stimuleres både visuelt og via dufte og smage, så beboerne bliver mindet om, at ”maden er på vej” – Der er en rytme i måltidet, uden stress og jag
  • Maden skal øses op, så den kan spises ved den rigtige temperatur (”mens den er varm/kold”) – Måltidet skal have et hjemligt præg uden medicin, telefoner og unødig ”trafik”
  • Måltidet er hyggeligt og går hånd i hånd med krav til hygiejne og fødevaresikkerhed

Rummets indretning er fagligt velovervejet

 • Møblementet og indretningen er indbydende og giver beboerne lyst til at skulle spise
 • Der er en god akustik i rummet
 • Indretningen giver mulighed for, at beboerne kan sidde sammen med nogen, de kender, og der er mulighed for fleksibilitet i bordplanerne
 • Der er rent og ryddeligt. Valg af bordpynt og service er afstemt

  Anretningen og serveringen stimulerer sanserne

  • Duften af mad spredes i rummet inden et måltid – Beboernes sanser vækkes inden måltidet ved, at medarbejderne taler med beboerne om duften og menuen– Anretningen af maden på tallerkenen eller på fadene vækker sanserne og stimulerer appetitten – og understøtter forståelsen af måltidet
  • Servicet er afstemt, og maden er smukt og indbydende anrettet, så den kommer til sin ret
  • Maden er ”piftet op” med farver og tilbehør (som også kan fjernes) til den enkelte ret

  Ro under måltidet

  • Der er aftaler om pårørendes deltagelse
  • Der er ikke forstyrrelser fra telefoner, radio, TV osv.

   

  Læs her: Et måltid skal være indbydende for, at maden bliver spist

  Med alderen svækkes smags- og lugtesansen, og det kan blive sværere at tygge og synke maden. Med forløbet Mennesker, Mad og Måltider sætter...

  Den individuelle tilpasning

  Maden og måltidet tilpasses den enkelte beboers vaner, ønsker og behov, så vedkommende kan spise og nyde maden med de smage og dufte, som vedkommende sætter pris på. Tilpasning af maden skal også bidrage til, at den enkelte får ernæringsrigtig og individuelt tilpasset mad.

  Den individuelle tilpasning af maden i OK-Fonden betyder

  Den enkelte beboer har mulighed for en alsidig ernæring gennem variation af maden over dagen og over tid

  • Menuplanerne er bredt sammensat og varierer over tid, sæsoner med mere
  • Tilberedningen af de enkelte råvarer varierer
  • Der er et bredt udvalg af mellemmåltider, som tilpasses over tid

  Den enkelte beboers behov og ønsker til maden og til måltidet er i fokus

  • Der er en løbende dialog med alle beboere og pårørende om menuer og madens kvalitet
  • Den enkelte beboers behov og ønsker er kendt af alle i teamet
  • Der tages i høj grad hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker
  • Der er smagsbakker, så maden kan tilpasses den enkeltes smag
  • Borddækningen, anretningen og samværet tager hensyn til den enkelte beboer

  Maden følger de officielle ernæringsanbefalinger, der gælder for de beboere, der spiser den

  • Dagens hovedmåltider bygger på de officielle anbefalinger, og de øvrige måltider tilpasses i forhold hertil
  • Der arbejdes systematisk med sammensætningen af den enkelte beboers mad

  Læs her: Nyt fokus på maden har sænket behovet for medicin

  Afdelingssygeplejerske Sarah Lundstrøm Det kan være svært at fastholde beboerne på bostedet OK-Fonden Helenes Minde i gode spisevaner, men ved at...

  Madens kvalitet

  Den kulinariske kvalitet er høj. Duften og tanken om smagen af maden giver beboerne lyst til at spise og stimulerer appetitten. Smag, duft, udseende og konsistens bidrager til, at maden bliver spist med nydelse. Maden tilbydes ved den rigtige temperatur – den varme mad når den er varm, den kolde
  mad inden den bliver varm.

  Den gode mad i OK-Fonden betyder

  Maden er af god kvalitet, og vi laver så meget som muligt fra bunden

  • Maden er frisklavet og veltilberedt
  • Maden er indbydende og ser lækker ud
  • Komponenterne i maden udgør en sammenhæng

  Menuplanerne beskriver maden, på en måde så de kan være med til at vække appetitten

  • Menuen er sæsonbetonet og tager hensyn til egnsretter, højtider osv.
  • Menuplanerne omfatter også mellemmåltider
  • Beboerne har indflydelse på menuplanen, som tilpasses deres ønsker

  Maden varierer dag for dag

  • Der anvendes forskellige råvarer, som tilberedes forskelligt
  • Konsistens, smag og udseende skifte

  De nationale retningslinjer for ernæring og fødevaresikkerhed følges

  Læs her: Gelémad hjælper mennesker med synkebesvær

  Underernæring er et problem blandt ældre, som har svært ved at tygge og synke. Man kan blende maden, men en grødet, brun masse vækker ikke appetit....

  Madens fremstilling

  Råvarernes kvalitet er i højsædet, og maden fremstilles på mange forskellige måder. Der arbejdes systematisk og fagligt baseret i køkkenerne, hvor man udnytter de muligheder, der er til stede for fremstilling af maden.

  Køkkendriften er rationel. Der tages højde for madspild, og både økologi, bæredygtighed og økonomi vægtes ved planlægning, indkøb og fremstilling af maden.

  Den gode fremstilling af mad i OK-Fonden betyder

  Menuplanerne bygger på rene, gode og økologiske råvarer

  • Råvarer vælges med omtanke og fokus på bæredygtighed, lokale produkter og økonomi
  • Der anvendes kun frost og halvfabrikata, hvis det er lige så godt som de friske og hjemmelavede produkter

  Fremstillingen af maden er systematisk planlagt

  Menuplanlægningen sker i god tid og sikrer kvalitet

  Der anvendes opskrifter, som løbende udvikles

  Der er små overraskelser i dagligdagen, og der gennemføres temaer, som skaber gode oplevelser for beboerne

  Der er en målrettet økonomistyring

  Lederen i køkkenet har ansvar for eget budgetBudgettet afspejler udgifter til råvarer, løn og driftsmidler

  Der er gode indkøbsaftaler, og kostprisen overholdes

  Der er fokus på at undgå madspild og madsvind i køkkenet og i afdelingskøkkenerne

  Alle køkkener har elitesmiley

  • Hygiejne og fødevaresikkerhed er i højsædet

  Læs her: Smør selv-madder, mørt kød og seks måltider i døgnet

  Ernæringsassistent Lone Schmidt i køkkenet på OK-Fonden Dreyershus Der kan let blive til retter med hakket kød, når plejepersonale skal lave mad,...

  Organisering og kultur

  Der er taget stilling til kvalitet, tilberedningsmetoder, tilsmagning, sammensætning, tilbehør og præsentation af maden. Ledere, kostfaglige medarbejdere og de øvrige faggrupper samarbejder om dette. Arbejdsglæde og faglig stolthed følges ad.

  Der er en klar og fair rollefordeling, hvor alle aktivt tager del af
  ansvaret for det gode måltid med fokus på kvalitet og værtskab.

  Organisering og kultur omkring maden og måltidet i OK-Fonden betyder

  Der er prioriterede ledelsesmæssige initiativer til at understøtte udvikling i madens kvalitet og værtskabet

  • Dagens planlægning tager hensyn til at sikre kvaliteten i de daglige måltider
  • Mad og måltider indgår i planer og strategier
  • Der er skriftligt informationsmateriale til nye medarbejdere, beboere og pårørende
  • I det enkelte team er der en plejefaglig medarbejder, der har ansvar for viden om kost, ernæring og værtskab

  De kostfaglige medarbejderne i køkkenet og de plejefaglige medarbejdere har et målrettet og respektfuldt samarbejde om maden og måltiderne

  • Der er klare aftaler om, hvordan maden overdrages fra køkken til afdeling og omvendt
  • De kostfaglige medarbejdere ”klæder de plejefaglige medarbejdere på”, så de kan påtage sig værtskabet og præsentere maden

  Der er en klar og tydelig rollefordeling i forbindelse med måltidet

  • Opgaven som vært ved måltidet er klart beskrevet og kendt af alle
  • Opgaverne omkring måltiderne prioriteres af ledere og medarbejdere som de øvrige vigtige opgaver i dagens løb

  Medarbejderne har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med madens kvalitet og værtskabet

  • De plejefaglige medarbejdere har grundlæggende viden om mad, smag og ernæringer til forskellige grupper af beboere
  • De kostfaglige medarbejdere har mulighed for at deltage i måltiderne
  • Der er løbende efteruddannelse om fremstilling af mad og værtskab

  Medarbejderne oplever stolthed og udviser engagement omkring mad og måltider

  • Alle er nærværende under måltidet og udviser respekt for maden
  • Medarbejdere går op i hverdagens små detaljer i forbindelse med maden
  • Alle har fokus på løbende at udvikle samarbejdet omkring madens kvalitet og værtskabet

  Læs her: Nye køkkenrutiner giver mere lyst til at spise godt og sundt

  Medarbejderne i køkkenet på plejehjemmet Arendse har fundet nye veje at gå i deres arbejdsdag. Alt fra råvarer til arbejdstid er blevet...

  Stor tak til Nordea-fonden

  Nordea-fonden har støttet Mennesker, Mad og Måltider økonomisk, og det har været en væsentlig forudsætning for, at OK-Fonden har kunnet gennemføre projektet. Derfor siger vi tak.

  Nordea-fonden uddeler hvert år cirka 500 millioner kroner til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
  Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

  Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter. Desuden støtter Nordea-
  fonden uddannelse, forskning og innovation, særligt inden for de fire fokusområder samt alment velgørende projekter.

  Artikler