Mennesker, Mad og Måltider

“Mennesker, mad og måltider” er et udviklingsforløb med fokus på, hvordan OK-Fonden kan udvikle metoder, kultur og samspil med andre fællesskaber – så medarbejderne kan støtte beboerne i OK-Fonden til at spise den mad, de har lyst til, så deres sundhed og livskvalitet øges.

De deltagende enheder

Enhederne i projektet

De syv enheder, der deltager i udviklingsarbejdet, er placeret i fem forskellige kommuner og er forskellige med hensyn til beboersammensætning, fysiske rammer og rammevilkår i den enkelte kommune.

OK-Hjemmet Arendse og Bostedet Helenes Minde

Lersø Parkalle´28, 2100 København Ø.
Antal medarbejdere: 66
Projektejer: Centerchef Maj Greifenstein

Vores motivation for at deltage

Centerchef Maj Greifenstein: 

“Jeg er optaget af, hvordan vi kommer videre med udvikling af mad som andet end ernæring.  Maden er en meget vigtig faktor i en hverdag, hvor det enkelte menneske ikke har de samme muligheder, som de havde, før de fik deres funktionsnedsættelser og flyttede til Arendse eller Helens Minde.  Jeg er optaget af, hvordan vi kan arbejde med forskelligheden i serveringen, at der er overraskelser i menuen, at vi kan inspirere hinanden til noget nyt og anderledes. At deltage i projektet er en mulighed for, sammen med andre, at drøfte og udføre forandringstiltag. Måske ikke decideret en turn around, men en forandring til noget nyt og mere varieret.”

Hjemmesider: www.ok-arendse.dk og www.ok-helenesminde.dk

Margrethecenteret

Østre Boulevard 14, 4930 Maribo
Antal medarbejdere: 56
Hjemmeside: www.margretecentret.dk
Projektejer: Centerchef Jeannette Kirkhammer

Vores motivation for at deltage

Centerchef Jeanette Kirkhammer:

“Vores motivation for at deltage skal findes i, at der kommer fokus på maden. Lige nu får vi mad fra et fælleskøkken, hvor maden er vakuumpakket kølemad til syv dage. Derudover ønsker vi inspiration til tilbederedning af mad. Inspiration til at gøre det anderledes. Vi kunne fx prøve med en køkkenassistent eller andre til at varetage maden.” 

OK​-Plejecentret Dreyershus

Agtrupvej 22, 6000 Kolding
Antal medarbejdere: 65
Hjemmeside: www.ok-dreyershus.dk
Projektejer: Centerchef Karen Sørensen

Vores motivation for at deltage

Centerchef Karen Sørensen siger:

“Maden er et højdepunkt i hverdagen, som beboerne ser frem til med glæde – ikke blot selve maden, men også det sociale fællesskab omkring måltidet og de fysiske rammer. Vi ser motivationen for at deltage i dette projekt i læringen om at fastholde og udvikle kompetencer omkring mad og måltider således, at beboerne oplever øget livskvalitet. Samtidig ønsker vi at medinddrage beboerne i opgaverne omkring mad og måltider samt at sikre en ernæringsrigtig kost.”

Betty Sørensen Parken

​Betty Sørensen Parken 14 A, 7100 Vejle
Antal medarbejdere: 51
Hjemmeside: www.ok-bsp.dk
Projektejer: Centerchef Inger Marie Eriksen

Vores motivation for at deltage

Centerchef Inger Marie Eriksen siger:

“Gennem Betty Sørensen Parkens mere end ti års virke har det altid været prioriteret højt og målrettet, at stedet er på forkant med fremtiden og stort fokus på udvikling og kvalitetsforbedring. Personalet er altid udviklingsparate og interesserede således, at de ”varer”, vi har på hylden og tilbyder, altid er af god kvalitet og tidssvarende.

Siden juli 2016, har vi arbejdet med forbedring af beboernes kostindtag, sammenhængene mellem livskvalitet, livsudfoldelse, mad og måltider. Dette projekt vil være en naturlig videreudvikling og kvalitetsforbedring af den hidtidige indsats og resultaterne heraf. Vi ser det samtidig som et bidrag til OK-Fondens strategi, “Mod fælles mål”’ således, at der skabes en fælles måltidsopskrift på hvilke ingredienser, der indgår i den mad, der nydes rundt på landets OK-spisesteder.”

Dronning Anne-​Marie Centret

Solbjerg Have 7, 2000 Frederiksberg
Antal medarbejdere: 97
Link til film om pilotprojektet: https://youtu.be/7ZR_4Eydsic
Facebook: https://da-dk.facebook.com/dronningamc/
Projektejer: Centerchef Dominique Nguyen

Vores motivation for at deltage

Centerchef Dominique Nguyen siger:

“Vi vil gerne bidrage til, at kernefortællingen udfoldes til gavn og glæde for beboerne, gæsterne og personalet. Den diversitet, der er i OK-Fonden, er så livsbekræftende og skal afspejles i den måde, maden laves i køkkenerne. Vi vil gerne inspirere og inspireres af de andre køkkener i OK-Fonden. Rammen for måltidet skal være kvalificeret og samtidig tage hensyn til de forskellige målgrupper og præferencer, der er i landsdelene. Vi vil gerne arbejde med traditioner, årstider og æstetik. Vi vil gerne lære mere om de fysiske rammer for at optimere oplevelsen af måltiderne.”

Pl​ejecenter Lystoftebakken

Caroline Amalievej 138
2800 Kgs. Lyngby
Antal medarbejdere: 80
Hjemmeside: www.lystoftebakken.ltk.dk
Projektejer: Centerchef Marianne Pedersen

Vores motivation for at deltage

Centerchef Marianne Pedersen siger:

“Vi mener, at fokus på mad og måltider er med til at skabe livskvalitet og glæde for vores beboere og med til at styrke fællesskabet. Vi er især optagede af, hvordan medarbejderne kan  skabe rum for en god oplevelse for beboerne omkring måltidet og særligt at kunne arbejde med den enkelte beboers behov ved selve måltidet, fx i forhold til hvordan man hjælper en beboer med at spise (herunder også problematikken omkring beboere med dysfagi), hvilke spiseredskaber kunne være relevante, placering, siddestilling osv.”

Mad og måltider i OK-Fonden

Vi kerer os om maden og måltidet, og at de mennesker, der bor hos os, spiser godt og rigtigt.

Maden skal i maven for at give næring og glæde. Lækker og sund mad, tilberedt af gode råvarer og serveret med omtanke, skaber appetit. Derfor skal måltiderne være oplevelser, der taler til sanserne.
Som værter gør vi, hvad vi kan for at skabe god stemning – uanset om det er hverdag eller fest, inde eller ude.

Vi prioriterer årstidens råvarer og økologiske produkter.

Vores erfaringer

Projektets formål

Projektets overordnede formål er todelt:

At udvikle én samlet måltidsopskrift på, hvordan der bør arbejdes med, tænkes på og tales om mennesker, mad og måltider på alle enheder i OK-Fonden.
At undersøge, hvordan samspillet med andre fællesskaber kan indgå i måltidsopskriften
Måltidsopskriften er en beskrivelse af de enkelte måltidsingredienser og dermed, hvad der skaber den faglige, organisatoriske og den oplevede kvalitet af mad og måltider. Det er derfor en naturlig del af udviklingsprojektet, at den praksisviden, der skabes i projektet, formidles løbende. Ved projektets afslutning målrettes denne viden til de fem kommuner, hvor enhederne er placeret samt til de øvrige samarbejdspartnere og interesserede fagprofessionelle i projektet. Formidling skal også gøre praksisviden tilgængelig til interesserede udenfor projektet, fx landets 93 øvrige kommuner, aktørerne på det sociale område og fagprofessionelle.

Kogebogen i OK-Fonden

Kogebogen er bygget op omkring seks måltidsingredienser med det enkelte menneske i centrum.

Værtskab

Værtskabet har beboernes og de pårørendes oplevelser i centrum. Fra et godt måltid henter man energi, glæde og kræfter – både fysiske og mentale til de øvrige aktiviteter dagen byder på.

Derfor er ikke bare maden vigtig, men i høj grad også måltidet, hvor maden spises. Rummet, fællesskabet og stemningen omkring måltidet kan have lige så stor be­tydning som kvaliteten af maden. De fysiske og menneskelige rammer er med til at gøre måltidet til en værdifuld social stund, hvor der bliver tanket op i mere end én forstand. Det handler blandt andet om klar rollefordeling og fælles fodslag. Man kan skabe rammerne om det gode måltid på mange forskellige måder. Der er ingen komplet facitliste, men gennem bevidst værtskab kan man beskytte måltidet og skabe de bedste forudsætninger for det gode måltid.

 Æstetik

Æstetik omfatter de fysiske rammer, hvorunder maden indtages. Fx bordenes form, opdækningen, den nødvendige hjælp og eventuel brug af spiseredskaber, belysningen, planter og blomster, servietter, vægfarver, dufte, anretning af maden, musik m.m.

Individuel tilpasning

Rummer de forhold hos det enkelte menneske, der har betydning for den pågældendes muligheder for at spise og nyde maden og for, at den enkelte person får en ernæringsrigtig og individuelt tilpasset mad.

Madens kvalitet

Madens kvalitet omfatter valgmuligheder/fleksibilitet i forhold til madens sammensætning, madens konsistens ud fra individuelle behov, duft, udseende og temperatur. Madens kvalitet handler også om, hvordan maden smager og præsenterer sig, hvor varieret den er i forhold til årstidens udbud, og hvordan den er tilpasset over døgnet. Det spiller også ind, om den er hjemmelavet.

Madens fremstilling

Der anvendes overvejende rene, gode, økologiske råvarer. Råvarer vælges med omtanke på økologi – lokale produkter – og økonomi. Reduktion af madspild og madsvind i produktion og i afdelingskøkkenerne er desuden væsentlige emner.

Organisering og kultur

Organisering omfatter de strukturer og processer i dagligdagen, som sikrer, at den enkelte enhed hver dag kan løse sin opgave med kvalitet. Kulturen omfatter et tværfagligt og lærende samarbejde mellem de enkelte de enkelte dele af enheden og på tværs af eksempelvis afdelinger. Hele enheden og den enkelte medarbejder har konstant fokus på kvalitet og værtskab.  Det tværfaglige samarbejde udvikles løbende.